Sjöängsskolan Sjöängsskolan, Installation av solceller, Askersund

Sjöängsskolan

MSI var med under våren/sommaren 2017 och installerade solceller i ett projekt som är Askersunds kommuns största satsning någonsin. MSI var med i ett samverkansprojekt. Solpanelerna på byggnadens tak genererar el som lagras i ett energi lager. Sedan tas energin ut när den behövs, antingen till byggnadens behov eller till de laddplatser för elfordon som finns på parkeringarna vid huset.

Sjöängen - En arena för kultur och möten mellan kulturliv, skola, föreningar, invånare och besökare mm.