Projektering och installation vid om- och tillbyggnationen av Mariebergsskolan Projektering och installation vid om- och tillbyggnationen av Mariebergsskolan, El, tele/data samt belysning, Motala

Projektering och installation vid om- och tillbyggnationen av Mariebergsskolan

Hållbarhet och låg energiförbrukning

Mariebergsskolan är ett partneringprojekt som vi tillsammans med fem andra entreprenörer utfört åt beställaren, Motala Kommun. Projektet startade 2016 och verksamheten var i full gång till vårterminen 2019. MSI EL har såväl projekterat som installerat el, tele/data samt belysning i lokalerna. Tillbyggnaden var beräknad till drygt 5 500 kvm och den befintliga skolan 4800 kvm.