1941 registrerade Motala Ströms Kraft AB företaget Motala Ströms Installation AB med initialt 30 anställda. ASEA stod som ägare till bolaget med 75% och resterande 25% ägdes av dåvarande platschef Verner Larsson. Verner Larsson övertog samtliga aktier 1950 och drev företaget vidare fram till sin död 1958.

Aktier och företagsledning övergick då till hans tre döttrar och företaget drevs som sterbhus fram till november 1973. Det här årtalet blev banbrytande och en milstolpe i företagets historia. Personalen fick möjlighet att överta företaget som ett av Sveriges första löntagarägda företag. Dessutom befann sig branschen i en tuff svacka och övertagandet skulle innebära en viss insats av aktiekapital samt sänkt lön för att så snabbt som möjligt stabilisera läget.

Efter några tuffa år gav det utdelning! Genom personalövertagandet växte det fram en anda av stort engagemang, lojalitet och ansvarstagande som är unikt. Sedan dess har företaget utvecklats mycket positivt med låg personalomsättning och stabil ekonomi och har idag ca 60 anställda.

I oktober 2018 var det dags för ytterligare ett steg i utvecklingen av MSI då vi blev en del av Instalco-koncernen vilket innebär en ytterligare trygghet och stabil grund att stå på för att kunna utvecklas vidare.