MSI-EL levererar installation-, service- och drifttjänster anpassade efter kundens behov och marknadens efterfrågan. Verksamheten bedrivs i enlighet med de kvalitetsföreskrifter, miljölagar och förordningar som gäller. Våra tjänster ska vara framtidsinriktade och återspegla samhällets elintensiva utveckling och enorma behov av säker drift.