Fortsatt förtroende under våren 2019

Fortsatt förtroende under våren 2019

Vi värnar om långvariga affärsrelationer och är därför stolta över att få fortsatt förtroende att genomföra Etapp 2 vid Tuddarp Avfallshantering. Arbetet innefattar all installation I nybyggnationen av kontor och garage åt Motala Kommun.